V roce 2020 schválilo město Brno dotaci ve výši 60 000,- Kč, na provoz naší Tj. Děkujeme.