V roce 2019 schválilo město Brno dotaci ve výši 50 000,- Kč, na provoz naší Tj. Děkujeme
Číslo žádosti 275/a, Číslo smlouvy 6719091017